Novinky e-mailem

Chcete pravidelně dostávat naše zprávy? Zadejte svůj e-mail! Budeme Vás informovat o aktuálních novinkách z naší dílny.

Uživatelská sekce

Newsletter - Přihlášení k odběru zpravodaje

Prohlášení

Použití a zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Dále dávám souhlas k užívání mého elektronického kontaktu (e-mailové adresy) pro marketingové účely a k možnému zasílání obchodních sdělení společnosti BCC s.r.o.

Společnost BCC s.r.o., se jakožto správce údajů zavazuje, že poskytnuté osobní údaje budou použity pouze ke sjednanému výše uvedenému účelu. Společnost BCC s.r.o., se zavazuje, že poskytnuté údaje budou zpracovány pouze pro potřeby této společnosti a nebudou zpřístupněny třetí straně.


Výběr jazykové verze


Volba menuCopyright - všechna práva vyhrazena

Jdi na začátek dokumentu