Betonové podlahy

Betonové podlahy s řezanými dilatačními spárami se vsypem

Základní charakteristika

 

Vsyp - suchá směs cementu, abraziodolného plniva a speciálních přísad, která se aplikuje do čerstvé převibrované betonové směsi a finalizuje se rotačními hladičkami. Na povrchu vytváří obvykle 2-3 mm tlustou, abraziodolnou vrstvu, která je integrálně propojena s čerstvým betonem a povrchu propůjčuje zvýšenou mechanickou odolnost. Povrch průmyslové podlahy se vsypem je opatřen impregnačním nástřikem určeným k uzavření pórů, bez vytvoření nepřerušované povrchové vrstvy. Následně jsou na průmyslové podlaze vytvořeny smršťovací spáry v části tloušťky průmyslové podlahy, a to pro kontrolovaný vznik smršťovacích trhlin.

Skladba průmyslové podlahy je zpravidla určena projektovou dokumentací. Nabízíme optimalizaci skladby průmyslové podlahy, a to na základě poskytnutého bodového a plošného zatížení a skladeb podkladních vrstev. Na základě získaných informací jsme schopni stanovit parametry průmyslové podlahy - třída a tloušťka betonu, druh a množství výztuže.

 

Bezesparé betonové podlahy

Základní charakteristika

Průmyslová podlaha dimenzovaná na základě informací o plánovaném zatížení, jejíž skladba a tvar je navržen tak, aby po provedení průmyslové podlahy nedošlo k prořezu smršťovacích spár. Tyto smršťovací spáry mohou v některých provozech tvořit překážky pro provoz technologických zařízení.

Naše zkušenosti o provádění průmyslových podlah vycházejí z ČSN 74 45 05.

Barevnost

Standartně má podlaha se vsypem šedé zabarvení, které je dáno vrstvou cementu. Na přání zákazníka je možné probarvení podlahy v odstínu zeleném, červeném, světle šedém a černém. Používáme vsypové materiály BASF.

 

Podkladní a základové desky + venkovní plochy

Podkladní a základové desky

Základní charakteristika

Podkladní betony se provádějí na základě požadavků projektu pro zpevnění a stabilizaci podkladu nebo jako ochranná vrstva hydroizolací. Standartně jsou dovyztuženy Kari sítí. Povrch podkladních betonů je zvibrován nebo stažen čeřidly Základové desky slouží pro statické založení staveb a pro následné stavební práce bývají strojně zahlazeny.

Venkovní betonové plochy se striáží

Základní charakteristika

Venkovní betony slouží jako příjezdové a parkovací plochy k výrobním a skladovacím halám. Vyžadují speciální složení betonové směsi odolné klimatickým vlivům, rozmrazovacím prostředkům a ropným produktům. Jejich povrch je opatřen striáží. Standartně jsou dilatovány a smršťovací spáry zatmeleny PU tmelem. Pro zhotovování těchto ploch využíváme čerstvé betony třídy C 30/37 XF4 a vyšší. Jejich pokládka je shodná s pokládkou betonových podlah v halách. Pro tyto plochy nejsou využívány finišery.

Typy výztuže

Drátky

drátky popis

Kari sítě

Kari sítě popis

Polypropylenová vlákna

Polypropylenová vlákna

Přehled našich služeb

Betonové podlahy

Více informací
Epoxidové podlahy

Více informací
Dorsidur

Více informací
UCRETE

Více informací
Leštění podlah

Více informací
Doplňkové práce a služby

Více informací