Epoxidové podlahy

Základní charakteristika

Stěrkové a lité podlahy na bázi epoxidových, polyuretanových (PU) a metylmetakrylátových pryskyřic jsou aplikovatelné ve všech prostorách a pro různá zatížení. Velkou výhodou je malá tloušťka s výbornými mechanickými vlastnostmi a chemickými odolnostmi.

Při aplikaci a vytvrzování stěrkových podlah na bázi epoxidových pryskyřic a PU pryskyřic je nutná minimální teplota podkladu 12 stupňů C a ovzduší 15 stupňů C. Vlhkost prostředí nesmí být vyšší než 75%. Stěrkové a lité podlahy řeší jak chemické, tak mechanické a estetické nároky pro většinu výrobních provozů, skladů a komerčních staveb. Naše společnost dlouhodobě spolupracuje s předními evropskými a celosvětovými výrobci syntetických pryskyřic (např. Sto – Německo) a vlastní certifikáty, které zaručují profesionální technická řešení a realizaci těchto druhů podlah.

Epoxidové podlahy je možno s úspěchem realizovat na téměř všechny druhy podkladů, např. na nové betonové podklady a to již po cca 4 dnech od položení betonu, dále pak je můžeme aplikovat na zaolejované povrchy, stávající dlažbu, starý poškozený beton, parkety, saduritové podlahy atd.. Je ale nutné provést řádnou prohlídku a měření vlastností stávajícího podkladu. Při použití pryskyřic na bázi metylmetakrylátů lze řádově v hodinách zhotovit podlahy na ploše několika set metrů čtverečních. Dvě hodiny po položení lze podlahu plně zatížit.Tyto systémy je možno používat i při nízkých teplotách a to do 0 st. C.

Použití

Sklady, garáže, dílny, obchody, nemocnice, laboratoře, kanceláře, výrobní haly ve strojírenství, chemickém, potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Lze je také aplikovat jako finální povrch pro záchytné jímky, vany apod.

Příprava povrchu

Příprava podkladu má rozhodující vliv pro dlouhodobé a bezproblémové fungování stěrkových podlah. Tomuto kroku je nutno věnovat dostatek pozornosti a není dobré šetřit finančními prostředky. Nejpoužívanější přípravou podkladu je bezprašné kuličkové tryskání a následné důkladné vysátí. Další metodou je frézování podkladu v kombinaci s tryskáním. V případě nutnosti odstranění starých nátěrů nebo olejových nánosů je tento postup nejefektivnější formou přípravy podkladu. Dalším krokem při přípravě podkladu je vyrovnání a zpevnění podkladní vrstvy, a to od hrubých vyrovnávek pomocí plastbetonů až po tenkovrtsvé vyrovnávky, rovněž je nutno věnovat pozornost původním dilatačním spárám, které je nutno hloubkově zpevnit zalitím epoxidovou pryskyřicí a povrchově zpevnit vyztužením skelnou tkaninou, která se uloží do vyrovnávací vrstvy.

Základní druhy stěrkových a litých epoxidových podlah

Tenkovrstvé stěrky hladké nebo zrnité – tl. cca 1,5 mm. Stěrkové podlahy hladké nebo zrnité – tl. od 1,5 mm. Samonivelační stěrky hladké s chipsy nebo bez chipsů. Stěrkové podlahy s barevnými křemičitými písky – hladké nebo zrnité Stěrkové podlahy chemicky velmi odolné – hladké nebo zrnité. Stěrkové podlahy antistatické, elektricky vodivé – hlakdé nebo zrnité. PU stěrky s perfektně hladkým povrchem.

Nátěry podlah

Toto řešení finální povrchové úpravy podlahy doporučujeme jen při velmi malém mechanicém a chemickém namáhání. Životnost takto ošetřených povrchu je omezená, jelikož tloušťka trojnásobného nátěru včetně penetrace nepřevyšuje 0,75 mm. Rovněž přilnavost k podkladním vrstvám není tak kvalitní jako u podlah stěrkových a litých.

Požlábky (fabiony)

Plynulý přechod mezi podlahou a stěnou je, hlavně z důvodů hygienických, řešen půlkulatým požlábkem (fabionem) s radiusem dle projektové dokumentace nebo po dohodě s investorem.

Barevnost

U jednobarevných podlah je výběr tvořen barevným vzorníkem RAL, jen u speciálních chemicky odolných podlah se možnost použití zužuje na dvě až čtyři barvy (šedá, zelená, červená, modrá). U podlah, kde je nosná část podlahy plněná barevnými křemičitými písky, jsou barevné možnosti takřka neomezené. K výběru odstínů je vždy předkládán barevný vzorník a také fyzické vzorky, na požádání provedeme zkušební vzorek podlahy přímo na ploše.

Dilatace

U stěrkových a litých podlah musí být zachovány objektové dilatace. Další členění ploch řezanými, nebo vkládanými profily (nerez, hliník, mosaz) je řešen projektem nebo po vzájemné dohodě stran.

Dodavatel materiálu

Dodavatelem materiálu je BASF spol. s r.o. a http://www.lenachemical.com/

Přehled našich služeb

Betonové podlahy

Více informací
Epoxidové podlahy

Více informací
Dorsidur

Více informací
UCRETE

Více informací
Leštění podlah

Více informací
Doplňkové práce a služby

Více informací