Dorsidur

Základní charakteristika

Dorsidur je materiál na bázi cementu, který se ve vrstvě 8 – 15 mm aplikuje a strojně zahladí na novou betonovou mazaninu minimální třídy B 25, betonová deska musí mít minimální tloušťku 80 mm. Materiál Dorsidur je plněný speciálním plnivem obsahujícím tři čisté minerální látky, které se díky svými mechanickým a chemickým vlasnostem dávají podlaze spolu s kvalitním portlandským cementem výsledné výborné vlasnosti.

První látkou je vysoce kvalitní křemičitý písek (obsah SiO2 více jak 98 %), který zajišťuje velkou pevnost v tlaku. Druhou látkou je čedič, který vyniká velkou pevností v tahu. Třetí látkou je slinutý karbid křemíku s velmi nízkým obrusem.

Dorsidur je jeden z nejkvalitnějších materiálů používaných v nejvíce zatěžovaných provozech.

Tři druhy podlahoviny Dorsidur a její využití

Na každou podlahu jsou většinou kladeny zcela odlišné požadavky podle jejího předpokládaného mechanického a chemického zatížení. Aby bylo možno vyhovět všem požadavkům s ohledem na přijatelnou výslednou cenu podlahy, vyrábí se Dorsidur ve třech provedeních:

  • Dorsidur Standart – lehké zatížení (např. garáže, sklady)
  • Dorsidur Spezial – střední zatížení (např. výrobní haly, masokombináty, sklady apod.)
  • Dorsidur Extra Hart – těžké zatížení (např. místa s pohybem pásové techniky apod.)

Chemická odolnost

Základní chemická odolnost je závislá na chemické odolnosti cementu a odolnosti jednotlivých komponentů (křemičitý písek, slinutý karbid křemíku a čedič). Díky strojnímu hlazení má Dorsidur velmi malou vodopropustnost (cca.0,06l*m2 za 30 min.), což znemožňuje tekutým látkám se rychle vsakovat a narušovat strukturu podlahy. Nároky na zvýšenou chemickou odolnost lze uspokojit přípravkem Dorsifan, který odolává ropným a jiným chemickým produktům.

Barevnost

Standardně má podlaha Dorsidur barvu šedou, která je dána zabarvením cementu. Na přání zákazníka je možné probarvení červené a zelené. Ve všech variantách nelze vytvořit zcela jednotnou barevnou plochu. Na ploše se mohou objevit mráčkovitá místa způsobená obsaženou vodou , nebo šmouhy po strojním hlazení. Tyto drobné estetické vady však nijak nesnižují vynikající mechanické a chemické vlastnosti Dorsiduru.

Dilatace

Jako každá podlaha na bázi cementu se Dorsidur dilatuje. Dilatační pole se volí podle zatížení podlahy maximálně na 6×6 m. Následně se spára vyplní pružným tmelem.

Přehled našich služeb

Betonové podlahy

Více informací
Epoxidové podlahy

Více informací
Dorsidur

Více informací
UCRETE

Více informací
Leštění podlah

Více informací
Doplňkové práce a služby

Více informací